עמותת "אהלי קדר" – הצלת מזון 

כיום, במציאות הכלכלית הקשה, אשר במסגרתה משפחות כורעות תחת הנטל הכלכלי, ישנה חשיבות רבה למנוע בזבוז משאבים אשר הכרחיים לאנשים שידם אינה משגת. על כן במסגרת פעילותה, העמותה עוסקת בהצלת מזון שנאסף מדוכנים, מסעדות ובתי קפה, אריזתו וחלוקתו למשפחות מעוטות יכולת, חיילים בודדים ועוד. בכך, העמותה מסייעת לאנשים אלו ומקלה את מצוקתם, מאפשרת דרך חיים ירוקה יותר אשר מונעת בזבוז של משאב נצרך, ובמקביל מאפשרת למתנדבים להיחשף למשפחות אלו שידם אינה משגת וזקוקים לסיוע, המתנדבים הזוכים לתחושת נחיצות וערך עצמי ובמקביל מסייעים לאנשים הזקוקים לכך.